Henkilökuva – Anne Majuri (KM, PT, LAT)

Olen helsinkiläinen liikunta- ja hyvinvointialan ammattilainen, jonka toiminnan perustana on asiakaslähtöisyys ja -tyytyväisyys. Omavalmentaja toimintaan sisältyy liikunta- ja ravinto-ohjauspalveluiden ohella paljon erilaisia onnistumisen kannalta olennaisia elementtejä. Muutos lähtee aina asiakkaan ajattelutavoista ja asenteista. Parhaat tulokset saavutetaan, kun asiakas on motivoitunut. Aikuiskoulutussektorilta hankittu pitkä työkokemus ja opettajakoulutus antavat vankan pohjan ymmärtää asiakkaan elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti. Erikoistumisosaamisalueitani ovat erityispedagogiikka, englanti ja aikuiskasvatus. Kaupallinen ja pedagoginen koulutus ovat vahvasti tukeneet yrittäjyydessä. Elinikäinen oppiminen on sydäntäni lähellä. Kokonaisvaltainen hyvinvointi sisältäen fyysisen kunnon, henkisen jaksamisen, rentoutumisen, oikeanlaisen ravinnon yhdistettynä lepoon, onkin minun ja asiakkaitteni yhteinen missio.

Yrityksen toimintaa ohjaavia arvoja ovat asiakaslähtöisyys, luottamuksellisuus, yksilöllisyys ja turvallisuus.

Koulutus:

 • Kasvatustieteen maisteri KM
 • Aikuisliikunnan ammattitutkinto LAT
 • Lisensoitu Personal Trainer PT
 • Lisensoitu ravinto-ohjaaja
 • Lisensoitu kuntosalivalmentaja
 • Sauvakävely & hiihto-ohjaaja
 • Svoli uima- ja vesijumppa-ohjaaja
 • Koulutettu Asahi Health® -ohjaaja
 • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJET)
 • Tuote- ja palvelukehittäjän erikoisammattitutkinto (TEAT)
 • MajorPower / Anne Majuri
  PL 412, 00101 Helsinki
  040 - 554 3281

 • Suomen Yrittäjät jäsenyritys